SEPUKU

Jesteśmy świadkami osobliwego wydarzenia. Partia polityczna, uważająca się za lewicową, popełnia otóż publicznie zbiorowe samobójstwo i to niemal nazajutrz po ogłoszeniu swojego triumfu w wyborach parlamentarnych. Jest to moment osobliwy, historyczny, godny uwagi i odnotowania. A nade wszystko godny analizy i wniosków.

Uczestniczyłem niedawno – trochę z przypadku – w obradach dolnośląskiej  Rady Wojewódzkiej SLD. Członkowie RW, przewodniczący rad powiatowych wysłuchali informacji Sekretarza Generalnego SLD o przygotowaniach partii do przekształcenia się w nowy byt polityczny. Determinanty tego przekształcenia są dla kierownictwa SLD dwa: przeprowadzić je w ten sposób, aby nie stracić budżetowej dotacji, jaką SLD uzyskał z racji wyniku wyborczego oraz tak, aby nowa partia powstała z przekształconego w ten sposób Sojuszu była do zaakceptowania przez partię Biedronia „Wiosna”. Na pytanie „po co?” odpowiedz jest jedna, powtarzana od jakiegoś czasu jak mantra przez kierownictwo SLD i nowo wybranych posłów: „po to, aby za cztery lata, lub wcześniej, rządzić lub współrządzić krajem”. Przyznam, że oczekiwałem uzasadnienia w rodzaju: „chcemy rządzić, aby realizować nasz program, naszą, lewicową wizję państwa, społeczeństwa i gospodarki”. Tymczasem dokument KW SLD „Polska jutra” jest, jak zaznaczają to sami autorzy, zbiorem postulatów. Trzeba powiedzieć postulatów z reguły słusznych i oczekiwanych, ale w sumie doraźnych. Są to postulaty na dziś i jutro. Autorzy w żaden sposób nie udowadniają, że potrafią myśleć strategicznie, że potrafią nie tylko trafnie zidentyfikować zagrożenia i wyzwania jakie stają przed Polską i Polakami, ale i znaleźć na nie skuteczne remedium. Ani słowem autorzy nie zająknęli się na kluczowy temat: „Polska w świecie jutra, Polska na arenie międzynarodowej”. Dokument ten nie wyczerpuje więc znamion programu partii pretendującej do rządzenia, a więc do wzięcia odpowiedzialności za państwo. Żądza rządzenia jest jednak przeogromna i hasło „będziemy rządzić” ma w zamyśle autorów być najwyraźniej główną atrakcją nowej partii.

Polityka kierownictwa SLD jest bezrefleksyjną kontynuacją doktryny Aleksandra Kwaśniewskiego, przewodniczącego SdRP, który jeszcze w 1991 r. stwierdził, że SdRP nie potrzebuje być partią wartości ale „musi nauczyć się wygrywać wybory”. Wydawać by się mogło, że po tylu kolejnych wyborczych doświadczeniach SdRP a później SLD jednoznacznie wskazujących, że hołdowanie zasadom wyborczego pragmatyzmu prowadzi wprawdzie do chwilowych sukcesów, po których następują jednak bardzo bolesne i co raz boleśniejsze upadki, zwycięży w SLD opcja szukania siły politycznej w trwałym politycznym zapleczu związanym z atrakcyjną dla tego zaplecza wizją przyszłości społeczeństwa i państwa. Nic z tego. Sprawy idą w odwrotnym kierunku. Kultywowanie przez lata dojutrkowego pragmatyzmu doprowadziło do chemicznego wyprania SLD z poszukiwań koncepcyjnych, z wewnętrznej, permanentnej a nie doraźnej dyskusji programowej.

Tragiczne skutki tej polityki dały o sobie znać w całej pełni na wspomnianym zebraniu dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej SLD. Zebranemu aktywowi przedstawiono następujący scenariusz. SLD zmieni swój statut, w tym swoją nazwę (co jeszcze w tym statucie – nie wiadomo) tak, aby możliwe dla „Wiosny” stało się dołączenie do tego nowego bytu politycznego. Ustalono już, że w nowej partii będzie dwóch współprzewodniczących i podobną strukturę zalecono na szczeblach niższych. Okazało się, że z nazwą nowej partii jest pewien kłopot, gdyż nazwa „Lewica” zostało już przez kogoś zastrzeżone, ale, jak powiedział obecny i prawdopodobnie przyszły Sekretarz Generalny, „jakoś sobie z tym poradzimy”. Charakterystyczna była odpowiedz Sekretarza Generalnego na pytanie „co z członkostwem i legitymacjami SLD”. Zdaniem M.Kulaska zostanie zachowana ciągłość członkostwa, nie będzie potrzeby formalnego wstępowania do nowej partii. A legitymacje? – a po co nam nowe legitymacje? -po co wydawać pieniądze na drukowanie kolejnych plastików? – pytał retorycznie sekretarz generalny SLD. Bez echa pozostało wystąpienie jednego z działaczy sygnalizującemu, że należy liczyć się z odejściami z partii – mimo tego, że wsparł go komentarz z sali „- już odchodzą”.

Zanosi się więc na nową partię, której deklaracja ideowo-programowa jest nieznana i nie jest przedmiotem konsultacji, partii, na którą reakcja zarówno członków SLD jak i „Wiosny” jest nierozpoznana. Tymczasem wrocławskie powyborcze doświadczenia współpracy SLD z „Wiosną” niewiele mają wspólnego z atmosferą miłości roztaczaną w mediach przez szefów tych partii w Warszawie.

Zanosi się również na to, że członkostwo w nowej partii nie będzie ewidencjonowane. Partię tworzyć więc będzie jakoś tam uformowany aktyw, działający w chmurze mniej lub bardziej zidentyfikowanych partyzantów. Mówiąc krótko tworzony jest nowy byt polityczny, nad którym unosi się chmara poważnych znaków zapytania.

Największym dramatem dolnośląskiego zebrania rady wojewódzkiej SLD było moim zdaniem wystąpienie jej przewodniczącego – dzisiaj już posła na Sejm. Marek Dyduch dziękując po wielokroć aktywowi SLD za kampanię wyborczą stwierdził w pewnym momencie coś takiego: „Musimy dokonać przekształcenia partii, wpuścić młodych i oddać im władzę. Czas nam na polityczną emeryturę. Ja sam zamierzam zrezygnować z funkcji przewodniczącego rady wojewódzkiej”. To wystąpienie zasługuje na szerszy komentarz.

Na całym świecie wiek 60 lat jest dla polityka wiekiem złotym, wiekiem jego pełnej dojrzałości i odpowiedzialności. Oczywiście polityk może czuć się wewnętrznie wypalony ideowo i programowo. Ale wypalony polityk zazwyczaj po cichu usuwa się z życia politycznego, a nie czyni ze swojej ideowej i programowej impotencji przepustki do uczestniczenia w tym życiu. A już z pewnością nie powinien swoją niemocą zarażać innych i ciągnąć ich za sobą. Dyduch najpierw podziękował za kampanię wyborczą aby w kolejnych słowach powiedzieć ni mniej ni więcej tylko „spadajmy, pora na nas”. Zapewne nie zdawał sobie sprawy, że takie działanie to odbieranie praw ludziom z racji ich wieku, to ageism w czystej postaci – dyskryminacja, która z zasady obca powinna być demokratycznej partii lewicowej.

Rzecz jednak w tym, że poseł Dyduch kreśląc „świetlaną” przyszłość partii nie świecił własnym światłem. Dokładnie takie same opinie i hasła słyszę od kilku ładnych lat z ust Przewodniczącego SLD Włodzimierz Czarzastego. Po raz pierwszy usłyszałem dosłownie te same sformułowania ponad 3 lata temu, też we Wrocławiu, kiedy to Czarzasty zapowiadał odmłodzenie partii i konieczność uwolnienia jej z balastu „starego aktywu”. Obecna sytuacja Sojuszu jest efektem wieloletniego, konsekwentnego działania Włodzimierza Czarzastego, z determinacją zmierzającego do zamknięcia karty pod tytułem SLD. To wszystko dzieje się w 30-tą rocznicę utworzenia Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Od samego początku wewnątrz tej partii obecny był wątek   ucieczki od przeszłości. Pamiętamy wiele prób rozbicia SdRP, skłócenia, likwidacji. Częściowo udało się to przez przekształcenie SdRP w SLD. Dzisiaj świadkami jesteśmy aktu ostatniego – wywabiania SLD z mapy politycznej. Początkowo rolę wywabiacza, miała pełnić Platforma Obywatelska. Gdy ten projekt nie wypalił, znalazł się „na szczęście” pod ręką nowy, dosyć przypadkowy rozcieńczalnik w postaci „Wiosny” Biedronia.

W minionej kampanii wyborczej Czarzasty rolę SLD sprowadził do roli techniczno- organizacyjnej. SLD wyzbył się firmowania pracami nad programem wyborczym „Lewicy” przekazując je „Wiośnie”. Co dzieje się po wyborach? Na najważniejszą, najbardziej eksponowaną funkcję polityczną szefa klubu parlamentarnego desygnuje się nie szefa największej partii koalicyjnej, ale przedstawiciela „Wiosny”. Przewodniczący klubu parlamentarnego to na scenie politycznej osoba dużo bardziej znacząca niż wicemarszałek Sejmu. Ten bowiem, z racji funkcji w Prezydium Sejmu ma z urzędu stępione ostrze polemiki politycznej. Nie koniec na tym. Znamiennie ukształtowano Prezydium Klubu „Lewica”. W jego 10-osobowym składzie nie znalazł się nikt z SdRP-owskim pochodzeniem. Za burtą znaleźli się tak doświadczeni parlamentarzyści jak Marek Dyduch czy Tadeusz Tomaszewski.  To hasło łączenia młodości z doświadczeniem w realu. Już tylko wisienką na torcie jest ostentacyjne wręcz pokazywanie się w mediach Przewodniczącego Czarzastego wyłącznie w otoczeniu ludzi, którzy z SdRP się nie kojarzą. SLD oddało przywództwo polityczne w klubie parlamentarnym a przed „frakcją” SLD trudne czasy. Jej jedność wystawiana będzie na próbę z jednej strony przez proces „przekształceniowy” SLD a z drugiej przez jasną, lewicowo bardzo wartościową postawę Zandberga, polityka o charyzmie zdecydowanie górującej zarówno nad Czarzastym jak i Śmieszkiem czy Gawkowskim.

SLD zniknie – to rzecz przesądzona. Nie mogę jednak zgodzić się z tezą, że dzieje się tak za sprawą wieku i „nieprawego” pochodzenia jego aktywu. Dzieje się tak, gdyż od wielu kadencji kierownictwa SLD nie były w stanie wypracować formuły nowoczesnej partii lewicowej, nie potrafiły zaszczepić młodym Polakom lewicowych idei, skupiając się na politycznym, doraźnym pragmatyzmie. Włodzimierz Czarzasty postanowił dokończyć ten proces agonii SLD, a przez to i jego poprzedniczki SdRP. Nie będę zdziwiony, gdy ten okres oceniony zostanie przez historyków jako okres „autodekomunizacji” polskiej lewicy. Zasługujący może na jakiś medal „Za zasługi w dekomunizacji”, lub „Za zasługi w walce z postkomunizmem”?

Dokonując przekształceń SLD nie idzie, jak 30 lat temu PZPR do konkretnego celu, konkretnej wizji nowej partii. Czarzasty prowadzi SLD w nieznane. Ważne jest, że kapsuła z wąską, starannie dobraną załogą na minimum cztery lata zapewniła sobie polityczną egzystencję. Dla ludzi mojego pokroju, zwłaszcza dla tych z legitymacją SdRP nr 001 sytuacja jest jednak trudna. Czy godzić się z upokarzającą rolą członka partii „drugiego sortu”, rolą zbędnego balastu, czy też honorowo samemu opuścić tą łódź? Póki co członkom SLD dedykuję wstępniak do noworocznego wydania „TAMY”, gazety wrocławskiej SdRP z grudnia 1991r:

Noworoczna przypowieść o odrzutowcach, Ewangelii i socjalizmie.

Jakże doskonałym urządzeniem jest nowoczesny odrzutowiec pasażerski. Jest on najszybszym i najbezpieczniejszym środkiem masowej komunikacji. Nie tylko z racji swojej wspaniałej konstrukcji, silnikom, komputerom, ale również dzięki lotniskom, urządzeniom radiolokacyjnym, naziemnej i satelitarnej kontroli lotów, dzięki całemu systemowi w którym współpracuje najnowocześniejszy sprzęt z dziesiątkami tysięcy wykwalifikowanych ludzi. Co to ma wspólnego z Ewangelią i socjalizmem? W Ewangelii zawarte są nauki Jezusa, ten zaś, jak wiadomo, nauczał przez analogie.

Jak to więc było z tymi odrzutowcami? Przecież nie od razu stały się one tak doskonałe. Początki dzisiejszych samolotów to nieporadne konstrukcje maniaków opętanych bezbożną ideą zbudowania latających maszyn cięższych od powietrza. Budowali swoje pokraczne urządzenia, rujnowali się majątkowo, ginęli. Narażali się na śmiech i drwiny maluczkich, którzy ich działania uznawali za poważenie się na prawa naturalne i boskie.

Realny socjalizm był też taką nieporadną próbą poważenia się na naturalne – wydawało się niewzruszalne, boskie wręcz prawa ekonomiczne. Nie wiem, czy bardziej odpowiada on tej śmiesznej konstrukcji, w której pilot machał drewnianymi skrzydłami naśladując lot kaczki, czy wielopłatom napędzanym siłą mięśni, którym nie dane było zaznać swobodnego lotu. Najpewniej były czymś na kształt owej machiny uwiecznionej na archiwalnych filmach, która wzbiła się w powietrze, przeleciała kilkadziesiąt metrów i rozbiła się w drobny mak.

 Jedno jest oczywiste. Bez tych konstruktorów-szaleńców, bez ich wiary w słuszność swojego rozumowania, bez ich śmiesznych dzisiaj konstrukcji, bez ich ofiar – nie było by współczesnego lotnictwa. Tak samo bez realnego socjalizmu, bez PRL-u, nie będzie na świecie ustroju społecznej sprawiedliwości. A przecież taki ustrój będzie. Nowy, lepszy samolot wzbije się w przestworza! Nieprawdaż?

A więc do dzieła – konstruktorzy idealiści, naiwniacy, marzyciele. Nasza jest przyszłość!

 

Autor: Jacek Uczkiewicz

Szczegóły na FB: https://www.facebook.com/jacek.uczkiewicz/about?section=bio&pnref=about

4 myśli w temacie “SEPUKU”

 1. Po co rwać się do rządzenia jak nie ma się planu co zrobić i jak zrobić? Skończy się tak samo jak w 2005. Polityka robiona ad hoc, nie spójna, niekonsekwentna, niezdecydowana. Przyczyną klęski było odejście od lewicowej ideologii na rzecz konformizmu i uległości wobec środowisk liberalnych, stało się podstawową przyczyną kolejnych błędnych decyzji i utraty wiarygodności wśród lewicowego elektoratu (domyślam się że nie mała część wyborców którzy dali SLD zwycięstwo z 2001, dziś głosuje na PiS lub jest tak zniechęcona że nie głosuje w ogóle). Kto jest u władzy a nie ma własnej wizji lub boi się ją wprowadzać będzie zredukowany do roli narzędzia realizowania cudzej wizji.

  Na prawdę. Jak można było przez kilkanaście lat nie odrobić lekcji z lat 2001-2005 ?

  Gdy zobaczyłem wynik KW SLD który okazał się lepszy niż przewidywałem to pierwsza moja myśl była taka że teraz liderzy popadną w błogie samozadowolenie. No i tak się stało. Zablokowało to dyskusję o programie. I wydaje mi się że olewanie tworzenia Socjalistycznej Platformy Programowej może mieć z tym związek. Bo po co coś tworzyć, dyskutować nad programem, skoro jest tak super? Otóż nie jest super. Partia nie ma wypracowanych stanowisk w wielu ważnych kwestiach a te które ma są często zbyt ogólnikowe. Jest wiele rzeczy które dałoby się zrobić dużo lepiej czy uzupełnić nimi ten program co jest. I trzeba to zrobić bo ten obecny nadaje się do wyborów ale nie jako plan pracy do rządzenia.

  Lewica nie ma się podobać liberałom. Niech Michniki, Balcerowicz i Lis grzmią na nią, że jest ona „bolszewią”, „bandytyzmem”, „zagrożeniem dla wartości demokratycznych”. Bardzo dobrze! Im bardzie histerycznie będą oni rzucać w kierunku lewicy te epitety tym bardziej lewica powinna być z pewna że postępuje słusznie. Jęki liberalnego salonu, obrońców klasy średniej powinny być dla lewicowca jak miód na serce.

  Lewica ma przestać przepraszać za PRL. Za PRL przeprosił prawidłowo towarzysz Rakowski (http://www.binek.pl/6_t8.html ) i starczy. Niech przeprosi za autodekomunizację która zredukowała ją do poziomu bezwolnego potakiwacza neoliberałów bojącego się wystąpić przeciw dogmatom tej sekty („bo SLD wolno mniej” czyli nie wolno nawet nie wolno być tym czym ma być lewica, nie wolno mieć własnego zdania). Lewica nie ma przepraszać z PRL ale za głupią i kompromitującą politykę zbudowanym na tym przepraszaniu, bezpodstawnym wstydzie i uległości.

  Nie można się wstydzić PRL ale należy się wstydzić wstydzenia się PRL

  Lewica nie może przyjąć liberalnej agendy Wiosny adresowanej do przedsiębiorców, klasy (choć poprawniejsza terminologia to „warstwy”) średniej. Lewica ma być na pierwszym miejscu reprezentacją ludzi pracy zarabiających poniżej drugiego progu podatkowego. Jeżeli ktoś poparł lewicę tylko ze względu na sprawy mniejszości czy świeckiego państwa ale nie chce lewicowego programu gospodarczego który jest dużo bardziej konstytutywny dla lewicy niż stosunek do spraw obyczajowych, to ma .Nowoczesną.

 2. Po co rwać się do rządzenia jak nie ma się planu co zrobić i jak zrobić? Skończy się tak samo jak w 2005. Polityka robiona ad hoc, nie spójna, niekonsekwentna, niezdecydowana. Przyczyną klęski było odejście od lewicowej ideologii na rzecz konformizmu i uległości wobec środowisk liberalnych, stało się podstawową przyczyną kolejnych błędnych decyzji i utraty wiarygodności wśród lewicowego elektoratu (domyślam się że nie mała część wyborców którzy dali SLD zwycięstwo z 2001, dziś głosuje na PiS lub jest tak zniechęcona że nie głosuje w ogóle). Kto jest u władzy a nie ma własnej wizji lub boi się ją wprowadzać będzie zredukowany do roli narzędzia realizowania cudzej wizji.

  Na prawdę. Jak można było przez kilkanaście lat nie odrobić lekcji z lat 2001-2005 ?

  Gdy zobaczyłem wynik KW SLD który okazał się lepszy niż przewidywałem to pierwsza moja myśl była taka że teraz liderzy popadną w błogie samozadowolenie. No i tak się stało. Zablokowało to dyskusję o programie. I wydaje mi się że olewanie tworzenia Socjalistycznej Platformy Programowej może mieć z tym związek. Bo po co coś tworzyć, dyskutować nad programem, skoro jest tak super? Otóż nie jest super. Partia nie ma wypracowanych stanowisk w wielu ważnych kwestiach a te które ma są często zbyt ogólnikowe. Jest wiele rzeczy które dałoby się zrobić dużo lepiej czy uzupełnić nimi ten program co jest. I trzeba to zrobić bo ten obecny nadaje się do wyborów ale nie jako plan pracy do rządzenia.

  Lewica nie ma się podobać liberałom. Niech Michniki, Balcerowicz i Lis grzmią na nią, że jest ona „bolszewią”, „bandytyzmem”, „zagrożeniem dla wartości demokratycznych”. Bardzo dobrze! Im bardzie histerycznie będą oni rzucać w kierunku lewicy te epitety tym bardziej lewica powinna być z pewna że postępuje słusznie. Jęki liberalnego salonu, obrońców klasy średniej powinny być dla lewicowca jak miód na serce.

  Lewica ma przestać przepraszać za PRL. Za PRL przeprosił prawidłowo towarzysz Rakowski (http://www.binek.pl/6_t8.html ) i starczy. Niech przeprosi za autodekomunizację która zredukowała ją do poziomu bezwolnego potakiwacza neoliberałów bojącego się wystąpić przeciw dogmatom tej sekty („bo SLD wolno mniej” czyli nie wolno nawet nie wolno być tym czym ma być lewica). Lewica nie ma przepraszać z PRL ale za głupią i kompromitującą politykę zbudowanym na tym przepraszaniu, bezpodstawnym wstydzie i uległości.

  Nie można się wstydzić PRL ale należy się wstydzić wstydzenia się PRL

  Lewica nie może przyjąć liberalnej agendy Wiosny adresowanej do przedsiębiorców, klasy (choć poprawniejsza terminologia to „warstwy”) średniej. Lewica ma być na pierwszym miejscu reprezentacją ludzi pracy zarabiających poniżej drugiego progu podatkowego. Jeżeli ktoś poparł lewicę tylko ze względu na sprawy mniejszości czy świeckiego państwa ale nie chce lewicowego programu gospodarczego który jest dużo bardziej konstytutywny dla lewicy niż stosunek do spraw obyczajowych, to ma .Nowoczesną.

 3. Jacku – to jest wizja partii w stylu amerykańskim. Ważne są tylko „wierchuszka” (elity partyjne), ad hoc zbieranie się do „kupy” przed wyborami, konwencje, uśmiechy, piar i celebryctwo. No i tzw.lobbing za kasą (by coś przy tym „przytulić” dla siebie). Gdy w USA zaczyna się doktrynalny ferment wśród demokratów – to amerykanska wersja lewicy w Europie (czego twarzą są Ocampo i …… Sanders, ile ma lat ?????? A Biden ? A Trump ? itd.) – to my dalej będziemy tkwić w miazmatach sprzed 20-30 lat. I łasić się do neo-libow – lub szukać czwartej – piątej drogi lewicowej choć ta trzecia Giddensowo-blairowska dawno się skompromitowała). Lewica zaczyna wracać do źródeł na świecie by tam szukać przyczyn swych porażek. My dalej na peryferiach. Uśmiech Biedronia nie zastąpi rzetelnej analizy i ideologicznej podbudowy. I patrzenia w przyszłość . Szkoda, że nasz projekt p/n Platforma Socjalistyczna został na samym początku ……. wycięty przez marazm, bez-jajecznosc i nadal myślenie w kategoriach „co powie salon”: Warszawka ! Szkoda……

  1. Masz oczywiście rację z tą „amerykańską” formułą partii politycznej. Moją publiczną polemikę z jednym z „autorytetów” SLD, którą toczyłem przed czterema chyba laty na ten temat opublikowałem na blogu z 26 grudnia 2011r we wpisie „Dwie partie, dwa społeczeństwa”. To właśnie on roztaczał wówczas wizję „partii wyborczej”, która stanowił aktyw i mobilizowani na czas kampanii wyborcy. Przed takim modelem przestrzegał również biorący udział w dyskusjach przedstawiciel niemieckiej SPD. Ale co amerykańskie, to amerykańskie!
   Z Platformą – zobaczymy. Przyszedłem na obrady Rady Wojewódzkiej SLD, która odbywała się w miniony poniedziałek. Specjalnie dlatego, że zapowiedziano obecność Sekretarza Generalnego. Publicznie zadałem mu pytanie dlaczego ZK lekceważy tą inicjatywę. MK bił się w piersi, brał całą winę na siebie i obiecał, że na najbliższym posiedzeniu ZK sprawa zostanie załatwiona. Czekamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *