…i chwal dobre imię Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Już jutro „Dar Młodzieży” wyruszy w Rejs Niepodległości dookoła świata. Polska Fundacja Narodowa (patrz niżej: „Rozrzutność w imię patriotyzmu”) dokonała nagłego zwrotu przez rufę, porzuciła mistrza olimpijskiego Kusznierewicza, porzuciła wymalowany, choć nie kupiony jeszcze jacht i swoimi środkami postanowiła zasilić zainicjowany w 2017r  przez Pallotyńską Fundację Misyjną Salvatti rejs. Rejs trwać ma dziesięć miesięcy, a jego koszty przewyższają koszty projektu „Polska 100” Kusznierewicza. Oficjalny kosztorys mówi bowiem o 26 milionach zł, ale doliczyć do tego należy kwotę 4,6 mln dotacji, którą Akademia Morska otrzymała w ubiegłym roku od rządu na remont, podniesienie standardu i utrzymanie fregaty.

Pal licho kwestię, czy rezygnacja z projektu „Polska 100” na rzecz salezjańskiego „Rejsu Niepodległości” była zbiegiem okoliczności czy efektem planowych zabiegów interesariuszy. Pal licho nawet kwestie głównych fundatorów rejsu, którymi po stronie salezjańskiej są Tauron i Orlen, a po stronie PFN … też Tauron i Orlen – to temat na inne opowiadanie. Dzisiaj o Darze Młodzieży.

Dar Młodzieży zastąpił legendarny, ale wysłużony Dar Pomorza.  Wysłużony, ale i zasłużony dla Polski i dla szkolenia polskich marynarzy. Z inicjatywą budowy nowej jednostki występował jeszcze w 1977r. Rektor Akademii Morskiej w Gdyni. Oficjalnymi inicjatorami stały się jednak gdańskie organizacje młodzieżowe ZHP, ZSMP, ZMW, które w 1978 r. wystosowały apel w sprawie zbiórki pieniędzy na budowę następcy „Daru Pomorza”.

Sposobnością do realizacji tej szlachetnej idei było zamówienie przez ZSRR  w Stoczni Im. Lenina budowy 4 żaglowców na potrzeby szkoleniowe radzieckiej marynarki.  Rozpoczęto bardzo szeroko zakrojoną kampanię zbiórki funduszy na budowę „Daru”.  Wielce pomocna okazała się amerykańska polonia. Ale oczywiście środki ze zbiórki publicznej, prace w czynie społecznym jak na przykład prace projektowe w Stoczni im. Lenina stanowiły tylko część ogólnych kosztów budowy.

Od położenia stępki pod jednostkę w dniu 30 czerwca 1981 r. do wodowania jednostki upłynęło zaledwie 134 dni!

Uroczystość podniesienia bandery odbyła się 4 lipca 1982r. Uczestniczyli w niej między innymi przedstawiciele centralnych i wojewódzkich władz partyjnych, przedstawiciele rządu z wicepremierem na czele, przewodniczący organizacji młodzieżowych, a wśród nich Jerzy Jaskiernia, przewodniczący ZG ZSMP. Odczytano okolicznościowy list od I-go Sekretarza KC PZPR, Prezesa Rady Ministrów Wojciecha Jaruzelskiego.

„Dar Młodzieży” jest całkowicie polską konstrukcją, zrealizowana przez polskich inżynierów i polskich stoczniowców w polskiej stoczni. Jest pierwszym wielkim żaglowcem oceanicznym polskiej budowy, jaki wyszedł poza Morze Bałtyckie, przeciął Równik i opłynął świat. Jest jedną z najpiękniejszych fregat na świecie.

Na szczęście nie został ani sprywatyzowany, ani zdekomunizowany i jutro dumnie wyruszy w Rejs Niepodległości.

Płyń po morzach i oceanach świata, chwaląc dzieło polskiego inżyniera i robotnika, chwaląc dobre imię Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej!

Autor: Jacek Uczkiewicz

Szczegóły na FB: https://www.facebook.com/jacek.uczkiewicz/about?section=bio&pnref=about

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *